Home / Voortgang samengaan voetbalclubs Losser

Voortgang samengaan voetbalclubs Losser

Donderdag jl. is de stuurgroep “Samen, voor iedereen” weer bij elkaar gekomen. Zoals eerder gemeld hebben we inmiddels acht werkgroepen in het leven geroepen.

Deze werkgroepen gaan de komende weken, ieder op hun eigen gebied, nadenken over de toekomst. Het doel van deze eerste periode is om jullie in het begin van het nieuwe jaar een beeld te kunnen geven van hoe een nieuwe vereniging eruit zou kunnen zien.

Het zijn dezelfde werkgroepen waarvoor iedereen zich kon aanmelden, en dat hebben jullie in groten getale gedaan. Sterker nog, er hebben zich zoveel mensen aangemeld dat we het nog best een uitdaging hebben gevonden om iedereen op het juiste moment een plekje te kunnen geven en mee te kunnen laten denken. Het tekent het enthousiasme in het dorp Losser.

De voorzitters van de werkgroepen zullen zich binnenkort bij jullie melden. En dan kan het ook best zijn dat we je vragen nog even geduld te hebben. Als dat gebeurt, raak niet in paniek. Er is veel werk te verzetten en we hebben iedereen hard nodig.

Dit zijn de werkgroepen en hun voorzitter(s):

Voetbal: Roy Elferink en Pieter Binsbergen

Uitstraling: Eric Pothoven en Leon ter Huerne

Accommodatie: Sander van Kessel

Communicatie/ICT: Rogier van Vliet en Petra Maas

Commissies: Benno Schoppink en Wim Adolfsen

Sponsoring: Sander Heitbaum en Marcel Jonker

Financieel: Robert de Vries en Roy Schoppink

Notarieel/juridisch: Hidde Bosch en Robin Oonk

Daarnaast is de groep mensen die ons begeleidt om alles in goede banen te leiden uitgebreid. Fridse Mobach heeft gezelschap gekregen van Harald Noordhof en Marco Scheffer. We zijn blij met deze uitbreiding, we zullen voortaan aan hen refereren als “procesgroep”.

Er heerst veel enthousiasme, maar er zijn ook zorgen. De tijdlijn die we onszelf opleggen is krap en gaat ongetwijfeld voor knelpunten zorgen. Desalniettemin blijft ons standpunt om aan het begin van het seizoen als een vereniging door het leven te gaan overeind. Hieronder een overzicht van die tijdlijn.

  • Aanvang februari 2022 – werkgroepen hebben een eerste beeld van de toekomst geschetst.
  • Tweede helft februari 2022 – informatiebijeenkomsten om dit beeld met jullie te delen.
  • Medio maart – Algemene Ledenvergadering om tot stemming te komen (minstens 75% van de leden moet een stem uitbrengen voor een geldige uitslag).
  • Begin april – Eventueel tweede Algemene Ledenvergadering als niet voldoende mensen hun stem hebben uitgebracht.

 

Bij een positief resultaat gaan we dan eind april naar de KNVB voor inschrijving.

Is het dan gedaan? Nee, zeker niet. Sterker nog, dan wordt het alleen maar drukker. De verdere uitwerking van de plannen moet dan handen en voeten krijgen om er aan het begin van het nieuwe seizoen ook daadwerkelijk te staan.

Zoals altijd, we staan eenieder met vragen graag te woord. We doen ons uiterste best zo transparant mogelijk te werk te gaan maar realiseren ons dat er daarnaast ruimte voor vragen moet zijn.

Besturen KVV Losser en AJc’96.