30 september 2022

Nieuwsbrief van de voorzitter

Beste voetbalvrienden,

1+1 is nog niet direct overal 3 bij SV Losser, samengaan is een enorme klus.

De fusie is een feit, maar het is af en toe een uitdaging om de werkwijzen van beide verenigingen gewoon samen te voegen. De competities zijn inmiddels begonnen. Op een paar teams na konden 70 teams volledig trainen en haar wedstrijden spelen.

SV Losser kent bijna 1300 leden en dat vraagt veel inzet van onze vrijwilligers. Dat zijn er iedere week zo’n 300 (!), die ervoor zorgen dat we op twee goed onderhouden sportparken met bijna 70 teams kunnen trainen en onze wedstrijden kunnen spelen.

Gaat alles goed? Nee. Het meeste wel, maar er zijn nog een paar teams die wat uitdagingen kennen. En er lopen ook op het sportpark soms dingen fout. Is dat vervelend? Ja. Is het erg? Nee. Zolang we een beetje fatsoenlijk met elkaar om kunnen gaan, een beetje begrip en geduld op kunnen brengen, is er niets aan de hand. Het proces van aan elkaar wennen, elkaar leren kennen, is niet in een paar weken afgerond. Dus oordeel niet te snel, steek de handen uit de mouwen en blijf positief. Klagen is eenvoudig, verantwoordelijkheid nemen is moedig.

We spelen nog even in oude tenues van AJc’96 of KVV Losser. Binnenkort spelen we hopelijk in onze nieuwe tenues. Daar is nog wel iets voor nodig. Eerst moet alle kleding gearriveerd zijn, en dan moet er nog bedrukt worden. In totaal vinden er meer dan 5000 bedrukkingen plaats voordat alles klaar is, denk aan rugnummers, logo’s etc. De kledingcommissie is er erg druk mee en we hopen dat zij op niet al te lange termijn kunnen beginnen met de uitgifte.

Alle teams gaan we met het nieuwe tenue natuurlijk mooi op de foto zetten.

Alle overige kleding is nu opgeslagen in de voormalige kantine van AJc’96. Deze kantine blijft open, zo hebben we steeds gecommuniceerd. Dat gaan we doenop gezette tijden;

Woensdag en donderdag van 1800 tot 2300 uur, zaterdag van 1000 tot 1600 uur en zondag van 1000 tot 1400 uur.

De kantine Brilmansdennen, de horeca kantine, is al steeds meer ingericht met de nieuwe kleuren van SV Losser. Inmiddels is het terras uitgebreid en voorzien van meubilair en parasols. Een groot compliment aan de onderhoudsploeg. De kantine is open vanaf 18:00 uur op maandag t/m vrijdag en vanaf 08:00 uur op zaterdag en zondag.

Twee kantines bezetten lukt alleen als er voldoende barvrijwilligers zijn. Op dit moment is dat altijd niet het geval. Het spijt me dat we dit moeten concluderen, tegen de afspraak in. Maar we doen ons best. De kantine van voorheen AJc’96 krijgt naast de bovengenoemde kantinefunctie ook de functie van “technische ruimte”, waar vergaderd wordt, instructie wordt gegeven en de teambespreking wordt gehouden. Via de Grote Club Actie, die recentelijk is begonnen, gaan we sparen voor een groot digibord om bijvoorbeeld videoanalyse te doen met onze camera’s die langs ieder veld opgesteld kunnen worden.

Wellicht hebben jullie ook vernomen dat het veteranenbestuur van voormalig AJc’96 haar taken heeft neergelegd en is opgestapt. Dat betreur ik persoonlijk ten zeerste, en het gehele bestuur met mij. Geloof mij dat wij ervan overtuigd zijn dat we er alles aan hebben gedaan ze binnenboord te houden, helaas is dat niet gelukt. We zullen zonder hen verder moeten. We hopen ook dat er een nieuwe groep mensen binnen de veteranen opstaat die de kar gaat trekken. Tenslotte komen er prachtige activiteiten voort uit die groep, die willen we graag behouden. De oud papier containers op De Pol proberen we ook in stand te houden, maar vermoedelijk op een andere manier.

We hebben inmiddels ook de eerste Algemene Ledenvergadering van SV Losser gepland. Op vrijdag 25 november is iedereen van harte welkom daarvoor, in onze horeca kantine. Inloop vanaf 1930 uur, we beginnen om 2000 uur. Tijdens de ALV zullen een aantal bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn. Dat betekent dat de bezetting van het hoofdbestuur te mager gaat worden. We doen een nadrukkelijke oproep aan mogelijk nieuwe bestuursleden zich te melden. Dat kan dan bij mij, persoonlijk of via voorzitter@svlosser.nl.

Binnenkort gaan meerdere acties van start. Allereerst is er de Grote Club Actie, waarbij voornamelijk onze jeugdleden heel erg hun best zullen gaan doen om zoveel mogelijk loten te verkopen. De verkoop vindt niet meer plaats met boekjes, maar d.m.v. QR-codes. Het wordt nog eenvoudiger een paar loten te kopen.

De “Club van 100” wordt nieuw leven ingeblazen en ook de Business Club “Proat’n en Balll’n” zal verder worden uitgebreid. Daarover binnenkort meer.

De Rabo Club Support actie inmiddels afgelopen. Een voorbeeld van iets dat nog niet ging zoals je het graag zou willen. Omdat SV Losser nog geen rekeningnummer had bij de Rabobank konden we niet anders dan met de rekening van de Stichting Beheer Voetbalvelden Losser de actie starten. Jullie hebben massaal stemmen op SV Losser uitgebracht, dank daarvoor.

Al met al een heleboel initiatieven die onze nieuwe vereniging nog meer leven inblazen. En dan is er natuurlijk ook nog de accommodatie werkgroep, die onverminderd hard werkt aan plannen voor de nieuwe accommodatie. We kunnen nog niet helemaal exact aangeven wanneer, maar op niet al te lange termijn zullen we jullie daarin meenemen.

Met al dit moois, er is nog zoveel te doen. Er zijn nog zoveel mensen nodig. Voor de kantinebezetting bijvoorbeeld. Of voor het onderhoud van de sportparken. Of voor de verschillende commissies. Jullie hulp is nodig. Laat ons weten wat je leuk vindt om te doen en dan gaan we samen proberen daar vorm aan te geven. Je kunt je melden via vrijwilligers@svlosser.nl

Op de voetbal.nl en wedstrijdzaken app moeten foto’s toonbaar gaan worden, dit gaat vooral de jeugdleden aan. Daarvoor is achter de schermen een koppeling met ouders nodig. Binnenkort gaan we alle ouders vragen om gegevens aan te vullen zodat de koppelingen gemaakt kunnen worden.

Het is me echt een ware eer jullie voorzitter te mogen zijn. Van een vereniging waar geheel Losser deel van uitmaakt, in enige hoedanigheid. Als we nu nog meer kunnen verenigen, dat waar de naam vereniging haar oorsprong vindt, dan zijn we een heel eind op weg. Samen, voor iedereen.

Met sportieve groet,

Jullie voorzitter,

Robert de Vries

Meer nieuws

Finale nacompetitie: SV Losser 2 – Bennekom 2

11 juni

FC Twente bij SV Losser

23 mei

Vacature vrijwilliger onderhoudsteam

23 april

Finale nacompetitie: SV Losser 2 – Bennekom 2

11 juni

FC Twente bij SV Losser

23 mei

Vacature vrijwilliger onderhoudsteam

23 april

FC Twente komt naar S.V. Losser⚽

12 april