Home / Informatie / Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Algemeen

SV Losser heeft een behoorlijk aantal commissies, dus het is niet vreemd dat je niet weet hoe je iemand kunt bereiken.
Heb je al gekeken op de pagina met het overzicht van de contactpersonen?
Mocht je hem/haar daar ook niet kunnen vinden, ga dan naar de contact pagina en stuur je vraag naar het algemene informatie emailadres

SV Losser biedt een uitgebreid scala aan sponsor uitingen voor uw bedrijf: van een reclamebord rondom het hoofdveld tot narrow casting op de schermen in de kantine. 
Het gaat te ver om alle mogelijkheden hier op te sommen, maar u kunt altijd even kijken op onze sponsor-pagina of u daar uw antwoord kunt vinden.

Hebt u dan nog steeds een vraag, ga dan naar de contact pagina en stuur uw vraag naar de sponsor commissie.  

Voetbal

Alle amateurspelers (zowel zaal- als veldvoetbal) die naar een andere club willen hebben overschrijving nodig.

Tot een aantal jaren geleden moesten er allerlei formulieren ingevuld en opgestuurd worden naar de KNVB, tegenwoordig is het gehele overschrijving proces volledig digitaal.

De overschrijving moet digitaal door de nieuwe vereniging worden aangevraagd.
Daar meld je je met je relatiecode en je nieuwe vereniging regelt het verder. De sluiting voor overschrijving verzoeken is meestal 15 juni, 23:59.
Verzoeken die na dit tijdstip worden ingediend worden speciaal behandeld door de KNVB en duren in het algemeen veel langer voordat ze goedgekeurd worden. 

Let op: zorg ervoor dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan bij je oude club (geen contributie achterstand, geen openstaande boetes ed.), anders wordt de overschrijving geweigerd.

De KNVB heeft een handig filmpje gemaakt hoe een overschrijving in zijn werk gaat.
Heb je dan nog steeds vragen, ga dan naar de contact pagina en stuur je vraag naar de ledenadministratie van SV Losser. 

Bij SV Losser kun je starten met voetballen als je minimaal 5 jaar oud bent. Je wordt dan ingedeeld bij de mini’s die samen spelen en trainen in de mini-league.

De mini-league wordt begeleid door een aantal enthousiaste trainers en draaien volledig mee in de activiteiten die door het JAC georganiseerd worden. 

Wil je meer weten over de mini-league, kijk dan eens op deze pagina, waar het een en ander over de mini-league wordt verteld.

Je kunt een oefenwedstrijd aanvragen door naar de contact pagina te gaan en uit de lijst ‘Aanvragen oefenwedstrijd’ te kiezen. Vermeld in ieder geval wanneer en tegen welk elftal je graag wilt oefenen. Na ontvangst van de aanvraag zal er contact met je opgenomen worden of het mogelijk is. 

Het komt gelukkig maar zelden voor, maar soms doet zich een ongeval met letsel voor tijdens of rond de voetbalactiviteiten van SV LOSSER. Voor die gevallen bestaat een collectieve ongevallenverzekering voor de amateursectie van de KNVB.

Door te klikken op de link naar de bijlage ‘Ongevallenverzekering voor de amateursectie van de KNVB’ opent u een bestand met beknopte uitleg over de dekking van deze verzekeringspolis. Die geldt niet alleen voor leden van SV LOSSER maar ook voor scheidsrechters, coaches, verzorgers, bestuurs-/commissieleden en vrijwilligers.

De bijlage bevat tevens uitleg over wat te doen bij een ongeval. Tot slot treft u een schadeformulier aan en een overzichtelijk schema voor de inzending van dit schadeformulier naar W.A. Hienfeld BV, de uitvoerder van de verzekering.

Neem in geval van een (voorgenomen) schadeclaim aub ook contact op met de secretaris van het bestuur van SV LOSSER

 

A) Vormen van verzekering.

De KNVB kent twee vormen van collectieve verzekeringen, te weten:

1) de aansprakelijkheidsverzekering (dekt aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden)

2) de ongevallenverzekering (dekt de schade veroorzaakt door een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam).

 

B) Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn de personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor door SV LOSSER premie wordt betaald.

 

C) Wanneer is de verzekering geldig?

Tijdens alle (club)activiteiten is de verzekering geldig, dus niet alleen bij deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook bij deelname aan alle overige activiteiten, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, het aanwezig zijn als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden, en tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten (mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol).

In de meeste gevallen wordt een beroep gedaan op de ongevallenverzekering. Deze dekt de volgende rubrieken: overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige en tandheelkundige kosten. Hiervoor geldt wel een maximum.

Geneeskundige en tandheelkundige kosten dienen eerst geclaimd te worden bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Ongevalsmeldingen dienen plaats te vinden door middel van een schadeformulier.

 

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande voorwaarden.