Home / Hoofdsponsor / Hoofdsponsor NTP

Hoofdsponsor NTP

Samenwerken is het motto bij NTP. Zelfs bij KVV hoofdsponsoring

NTP is een regionale aannemer en actief op het gebied van wegen, bodem, water, energie en advies. In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richt NTP de leefomgeving op infrastructureel en milieukundig vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Naast uitvoeringswerkzaamheden richt NTP zich op het ontwikkelen van duurzame innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen in de keten. NTP heeft vestigingen in Hattem, Zevenaar en Enschede. 

 

Klantbewust en Kostenbewust

 


Onze mensen zijn betrokken mensen ‘met gezond verstand’. Bekwame vakmensen die kostenbewust en transparant zijn. Het gezamenlijke (project)belang staat altijd voorop. Wij zijn betrouwbaar en streven maximale kwaliteit na. Wij zijn een regionale aannemer en daardoor staan we dichtbij onze klanten. Wij zijn loyaal naar onze klanten en ervaren dat klanten loyaal naar ons zijn.

Samenwerken

 

In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richten wij onze leefomgeving op infrastructureel en milieukundig vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. Wij geloven dat het beste eindresultaat ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met onze klanten, ketenpartners en eindgebruikers. De structuur van onze organisatie, 3 vestigingen en de 200 mensen werkzaam binnen de verschillende bedrijfsonderdelen – maakt dat het in onze cultuur zit naar elkaar te luisteren waardoor we tot de beste oplossingen komen.

Sociaal en vitaal

 

Onze maatschappelijke functie en sociale betrokkenheid vervullen we als NTP proactief. Wij investeren in leerlingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij zorgen goed voor onze eigen collega’s. Wij hebben passie voor ons werk maar ook voor het leven naast het werk, waardoor vitaliteit en duurzaamheid een prominente rol in onze organisatie en strategie innemen.Vitaliteit en gezondheid wordt middels een actief uitgedragen programma gestimuleerd zodat onze collega’s zich gezond en energiek blijven voelen, zowel binnen als buiten het werk.

Duurzame leefomgeving

 

Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben onze prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen onze organisatie en projecten onderzoeken we voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen.
De verschillende vestigingen en disciplines van NTP hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen.