Home / 2009-2012

2009-2012

2009

In z’n nieuwjaarsrede maakt voorzitter Klaas Leeuw zich zorgen over de financiéle huishouding van de gemeente Losser met mogelijke gevolgen voor de club. Tal van toezeggingen over verbeteringen aan de accommodatie zijn er gedaan maar het is niet zeker of dit gerealiseerd kan worden.

Begin januari wordt bekend dat hoofdtrainer John Hesselink ook het komende seizoen de selectie gaat trainen.

Ronnie Even vertrekt na 30 jaar terreinknecht te zijn geweest maar hij deelt tegelijk mede dat hij wel betrokken blijft bij de club.

De situatie rond om het A-1 team heeft er toe geleid dat, sedert de winterstop Michel Haye geen trainer meer is van de groep. De trainingen worden waargenomen door Henri ten Berge en Richard Even.

Bakker Bart was maandenlang sponsor van KVV Losser. Bij besteding van 3,50 euro ging er 0,20 eurocent in de sponsor box. Het bracht 725 euro op.

Ten gevolge van een onstuimige groei bij de jeugdafdeling van KVV Losser heeft de vereniging het 700e lid in de persoon van Thom olde Heuvel mogen begroeten.

Tijdens de open dag van 6 juni 2009 werd de statiegeldactie van 20 juni door de actieleiders Fons Schoppink en Hans Wolters bekend gemaakt. Deze actie is er één uit de lijst van een aantal acties, die door KVV Losser worden georganiseerd om geld bijeen te krijgen voor de aanleg van een kunstgrasveld.

Sport Inn Losser wordt sponsor van het damesteam KVV Losser.

Bij de grote kantinetest van dagblad Tubantia Twentsche Courant komt KVV Losser op het eindcijfer 6.3 uit.

Een 5e plaats behaalt KVV Losser in het seizoen 2008 – 2009 in de vierde klasse A. Het is het eerste seizoen van John Hesselink. Het tweede elftal eindigde dit seizoen als zesde. Het A-1 jeugdteam eindigde als laatste in de Hoofdklasse B. Het B-1 team, getraind door Kore Becker
werd 10e. Kore Becker zal volgend seizoen de A-1 trainen.

Per 1 augustus is de heer G. Bruinekool in dienst als hoofd accommodatie beheer. Op 14 september hield de Losserse Ondernemers Club haar eerste presentatie bij Hotel Marktzicht.

In deze club hebben Richard Bonnes, Martin Damhuis en Vincent Schreur zitting.

Tijdens de jaarvergadering op 25 september 2009 wordt bekend dat KVV Losser met 11 senioren en 39 jeugdelftallen plus een damesteam deelneemt aan de competie 2009 – 2010.
Klaas Leeuw wordt met grote meerderheid gekozen als voorzitter.
Begin november is er een extra ledenvergadering t.b.v. kunstgrasveld.

5 november 2009. Door een onverwachte financiéle injectie van de Losserse ondernemersclub kan KVV Losser binnen afzienbare tijd uitkijken naar een nieuw kunstgrasveld.

Op de buitengewone ledenvergadering op 26 november heeft de ledenraad ingestemd met een contributieverhoging. De leden betalen op deze wijze mee aan het kunstgrasveld.
Vanaf dan moment zijn een aantal voorbereidingen geformaliseerd en is begin januari 2010
de Stichting Exploitatie accommodatie KVV Losser opgericht.

2010

Op zondag 4 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Traditioneel wordt er voorafgaand  voor de 15e keer de wedstrijd Veteranen tegen de A1 jeugd gespeeld.

De stand is na deze wedstrijd 10 – 6 voor de veteranen.  De voorzitter liet in zijn toespraak een aantal gebeurtenissen uit het afgelopen jaar de revue passeren. Hij memoreerde de samenwerking met A.J.C. ’96 die nu zichtbaar wordt in het combinatie C team.
Ook liet hij weten dat hoofdtrainer John Hesselink nog minimaal één seizoen blijft.

21 januari 2010. Het kunstgrasveld van KVV Losser gaat door. De gemeenteraad is accoord gegaan en inmiddels zijn de eerste werkzaamheden gestart. Mede dankzij de inspanning van de kunstgrascommissie is de komst van een groot en klein kunstgrasveld een feit. De bijdrage van de gemeente Losser is een ton.

Op sportpark Brilmansdennen wordt voor de eerste maal een vier tegen vier toernooi gehouden, gezamenlijk georganiseerd door de jeugdafdelingen van A.J.C.’96 en KVV Losser.

De komst van Lucky Ajax naar KVV Losser wordt in april bekend. Op zaterdag 15 mei zullen de oud profs naar sportpark Brilmansdennen komen om te spelen tegen een Lossers elftal.
De organisatie is in handen van KVV Losser 4 en 6. Ze hopen geld te kunnen inzamelen voor het nieuwe kunstgrasveld.
Het duel eindigt in een mooie  overwinning voor het Lossers elftal (7 – 3). Voor de oud profs scoren Wamberto 2x en John Bosman. Scheidsrechter is Bas Nijhuis. Het was de eerste nederlaag van de Amsterdammers in anderhalf jaar.

Gerda de Kruyff stopt aan het einde van het seizoen met het omroepen op Brilmansdennen.

Een achtste plaats was er voor het eerste elftal in de vierde klasse A van het seizoen 2009 – 2010. Ook het tweede team behaalde in de zondag reserve 3e klasse een achtste plaats.
Een 11e plaats was er voor het A-1 team in de eerste klasse C. Het team wordt getraind door Marco Klaver.

Ook het komende seizoen moet KVV Losser verder met eigen jeugd. Een paar talentvolle jongens ging naar elders.

Er gaat een dringende oproep uit naar vrijwilligers die een uurtje vrij kunnen maken en de club op een of andere manier ondersteunen.

De discussie is weer geopend over de mogelijkheid van een atletiekbaan op Brilmansdennnen/Hannekerveld.

Op 10 augustus wordt het 50-jarig bestaan van de veteranen op grootse wijze gevierd.

Omdat de Dinkel op uitgebreide schaal buiten z’n oevers was getreden zag de veteranenafdeling zich gedwongen om voor het eerst in vijftig jaar de Losserloop af te gelasten.

Op vrijdag 3 september 2010 was het groot feest op sportpark Brilmansdennen. Onder grote belangstelling werden de nieuwe kunstgrasvelden in gebruik genomen. Na de gebruikelijke toespraken van o.a. voorzitter Klaas Leeuw was het de eer aan het oudste en jongste KVV lid om de velden te openen. De 90-jarige Joop Heerink deed dit op het grote veld, terwijl de 4-jarige Freek van Oenen dit op het pupillenveld deed. Allebei scoorden ze van 11 meter. Aansluitend was het feest.

Op de algemene jaarvergadering die gehouden wordt op vrijdag 8 oktober 2010 zijn 111 leden aanwezig. Voorzitter Klaas Leeuw deelt onder meer mee dat de voetbalplaatjesactie van Plus markt op 16 oktober van start gaat. De start van de F-league op zaterdagmorgen is een groot succes. Tevens maakt de voorzitter bekend dat er op zaterdag 21 mei 2011 een Tiroleravond zal worden gehouden t.b.v. het kunstgras.
Een dringend verzoek wordt gedaan op een ieder om de tegenstander, scheidsrechter en het bezoekende publiek met respect te behandelen.

De Twentsche voetbalschool houdt in de herfstvakantie i.s.m. KVV Losser een voetbaldag. Kinderen uit de gem. Losser in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen. De kosten bedragen 25 euro incl. lunch, trainingen en een bal.

2011

Op de nieuwjaarsreceptie maakte voorzitter Klaas Leeuw bekend dat de club inmiddels 741 leden telt. 400 zijn daarvan jeugdleden. KVV Losser wil het niveau van de jeugdtrainers en leiders omhoog brengen om de jeugd nog beter te begeleiden, aldus Leeuw.

Hijzelf stopt na 5 jaar voorzitterschap en vindt het hoog tijd dat de hamer nu door iemand anders wordt gehanteerd.
Vooraf werd er weer de traditionele nieuwjaars wedstrijd gespeeld tussen de veteranen en het A-1 team. De jeugd won door de strafschoppen beter te nemen.

In het voorjaar moesten we helaas afscheid nemen van Bart van de Wetering en van Gerda de Kruijff. Twee zeer gewaardeerde krachten die zich met volle energie voor de vereniging hebben gegeven. Bart was regelmatig speler van het 1e elftal overleed na een slopende ziekte. Gerda de Kruijff vervulde diverse functies, waaronder meer dan 25 jaar omroepster. Ze had na haar verhuizing nog regelmatig contact met het damescomité.

Op de jaarvergadering van de veteranen op vrijdag 18 maart werd stilgestaan bij het overlijden van de heren H. Werger en T. Kempers en Jo Aust afgelopen jaar. De contributie wordt verhoogd en zal 15 euro per jaar bedragen. Jan Elshoff wordt met grote meerderheid herkozen als voorzitter.

De open dag voor pupillen wordt traditiegetrouw op 4 juni gehouden.

Het 1e elftal is na 5 seizoenen uit de 4e klasse A gedegradeerd. Het tweede elftal eindigde op een achtste plaats, terwijl het A-1 jeugdteam de vierde plaats innam.

21 september 2011. John Hesselink is na een meningsverschil over het te voeren beleid per direct opgestapt als hoofdtrainer van KVV Losser. Op moment van vertrek staat Losser op de voorlaatste plek in de 5e klasse A. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Ronnie Steghuis.

Op een druk bezochte jaarvergadering op 7 oktober 2011 waarbij liefst 159 leden aanwezig waren is Freddie Kuipers als nieuwe voorzitter gekozen van KVV Losser. Het 9-koppige bestuur, aangezocht door de formateurs Herwie Oortman en Albert Berghuis kent zes nieuwe gezichten.

60 jaar vriendschap Losser – Coesfeld.
Namens de veteranen deelt Jan Elshoff mee dat tijdens een jubileum uitstapje op 2juli  naar Coesfeld 60 ballen zijn ontvangen. Verder was er na de traditionele wedstrijd een receptie en een feestavond georganiseerd.

Er wordt wederom met bezorgdheid gereageerd op het weggaan van talentvolle spelers naar andere clubs.

Op maandag 24 oktober zijn toparbiter Bas Nijhuis en assisitent scheidsrechter Coen Droste te gast tijdens een sponsoravond en vertellen hun ervaringen aan het publiek.

8 november 2011. Pieter Binsbergen is per direct aangesteld als hoofdtrainer van KVV Losser. Ronnie Steghuis zal hem assisteren.

Doelstelling van het bestuur:

Commercie:      Verhoging van inkomsten mede nodig om ambities KVV te kunnen realiseren.
Vrijwilligers:     Voldoende vrijwilligers werven, binden en behouden om onze vereniging draaiende te houden.
Jeugd:               Zoveel mogelijk plezier laten beleven ieder op zijn/haar niveau.
Senioren:          Technisch beleid: promotie naar tenminste de vierde klasse binnen drie jaar.
Communicatie: Optimaliseren en stroomlijnen van interne- en externe communicatie alsmede het coachend ondersteunen en dichten van kloven.
Financién:         Bewaken van de budgets nodig om ambities van KVV te bewerkstelligen.

2012

De nieuwjaarsreceptie wordt op 7 januari traditioneel geopend met de wedstrijd A-1 tegen KVV Losser veteranen.

KVV Losser is organisatorisch gereed voor G-voetbal. Op 13 maart om 16.45 uur zullen de eerste trainingen o.l.v. Ilona Munsterman kunnen aanvangen.
Burgemeester Sijbom verzorgd de start.

Maart 2012. 2 weken geleden is het eerste exemplaar van het nieuwe vrijwilligersbeleid met de bijbehorende inventarisatie uitgereikt aan voorzitter Freddie Kuipers. De bedoeling is dat alle actieve en rustende leden zo’n exemplaar ontvangen. Ruim 140 exemplaren kwamen reeds binnen.

De KNVB wil het meisjesvoetbal extra onder aandacht brengen en promoten. Ze gaan door heel Nederland om clinics te geven. 5 juni komen ze naar Losser.

Zaterdag 9 juni is traditioneel de open dag voor pupillen waarin allerlei activiteiten georganiseerd worden.
11.00 uur – 14.30 uur activiteiten voor alle mini’s, F en E jeugd.
14.30 uur – 16.15 uur Oud FC Twente – (deels) oud KVV Losser
Oud FC Twente stelt belangeloos 500 euro beschikbaar voor een door KVV Losser te
benoemen goed doel. In gezamenlijk overleg is besloten dat bedrag te doneren aan stichting “G O A L”.